Sivuston käyttöehdot

Vanhan Käpylän VPK:n WWW-sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua kuva- ja muuta materiaalia. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman etukäteistä kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta. WWW-sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman erillistä kirjallista suostumusta. WWW-sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin asiakirjoihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vanhan Käpylän VPK:n WWW-sivut toimitetaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Pidätämme oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Emme anna takuuta sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä emmekä sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Vanhan Käpylän VPK ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ennalta ilmoitettu. Ohjeiden soveltaminen sekä niiden mukaan toimiminen on käyttäjän omalla vastuulla. Vanhan Käpylän VPK:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.